Nyhedsarkiv

Sep 11, 2015

25 års mongolsk demokrati


Kategori: General
Skrevet af: dms

Kære medlem af Dansk Mongolsk Selskab

Folketinget og Dansk Mongolsk Selskab holder en konference om den demokratiske udvikling i Mongoliet i anledning af, at det er 25 år siden, Mongoliet holdt sit første, frie parlamentsvalg.

Mongoliet holdt sit første, frie parlamentsvalg i 1990 og dengang var den danske regering og Folketinget hurtigt ude med hjælp til det nye skrøbelige parlament. Bistanden bestod af alt fra praktisk hjælp med reoler og hylder til juridisk vejledning omkring forretningsorden og gode parlamentariske forretningsgange.

Konferencens hovedtema bliver 25 års demokratisk udvikling i Mongoliet. Temaet anskues yderligere ved at se på de næste 25 år og de særlige udfordringer landet har med hensyn til de omfattende perspektiver for udvindingen af råstoffer og landets særlige geopolitiske situation. Mødet vil forgå som en rundbords- (politisk) drøftelse mellem særligt indbudte stakeholders og vil være åben for offentligheden. Mødet styres af Mette Holm, som er aktuel med en ny bog om Mongoliet.

Konferencen sendes direkte på Folketingets tv-kanal og bliver desuden streamet på Folketingets hjemmeside på følgende adresse:

www.ft.dk/webtv/video/20131/fpr/tv.2777.aspx

 

Programmet kan hentes fra Folketingets hjemmeside:

www.ft.dk/Aktuelt/Nyheder/2015/08/Mongoliet.aspx

 

Med venlig hilsen

 

Mongin Forrest

International koordinator

Folketinget