Nyhedsarkiv

Aug 21, 2015

Det shamanistiske land


Kategori: General
Skrevet af: dms

Foredraget tager udgangspunkt i antropolog Benedikte Møller Kristensens mangeårige forskning om shamanisme blandt duharensdyrnomaderne i Mongoliet. På baggrund af sine feltarbejder blandt duhaerne vil hun fortælle om, hvordan duhaernes tilbagevenden til deres traditionelle levevis som rensdyrhyrder og jægere i taigaen er blevet efterfulgt af en tilbagevenden til deres shamanistiske traditioner.
Samtidig vil vi høre om, hvordan omgivende staters politiske administration af taigaen
og af duhaerne historisk set har bidraget til at konstituere taigaen som et utæmmet
og vildt shamanistisk land og medvirket til at etablere duhaerne som shamanistiske
herskere over taigaen.

Medlemsmødet finder sted lørdag den 21. november kl. 15-17 i Medborgerhuset, Danasvej 30B, 2. sal, Frederiksberg.