Categories: General
      Date: Apr 30, 2016
     Title: Rolf Gilberg nyt æresmedlem

Medstifter af DMS og formand af selskabet 1990-2016, Rolf Gilberg, har efter eget valg ønsket at træde tilbage som formand og overlade posten til yngre kræfter. Rolf Gilberg er medstifter af DMS og tidligere etnografisk museumsinspektør ved Nationalmuseet med ansvar for de centralasiatiske samlinger, herunder de mongolske genstande. Rolf Gilberg har ydet en uundværlig indsats for Dansk Mongolsk Selskab, hvilket bestyrelsen har valgt at belønne ved at udnævne ham til selskabets tredje æresmedlem. De to øvrige æresmedlemmer er HKH Kronprins Frederik og Søren Haslund-Christensen.