Projekter

Støtter udviklingen i Mongoliet
En stor del af Dansk Mongolsk Selskabs arbejde består i at støtte udviklingen i Mongoliet, og det sker gennem:
 
Langsigtet udviklingshjælp
Gennem den seneste årrække har Dansk Mongolsk Selskabs langsigtede projekter været koncentreret om udviklings-arbejde inden for det sociale område og undervisnings-området. Hovedsponsoren på de langsigtede udviklingsprojekter er DANIDA, men Dansk Mongolsk Selskab modtager også bidrag fra private til konkrete aktiviteter.
 
Nødhjælp
Selskabet yder nødhjælp i forbindelse med ekstraordinære situationer som f.eks. de katastrofale vinterstorme, kaldet dzud, der har ramt Mongoliets godt en million nomader hårdt de seneste 3-4 år i træk. Hvor Dansk Mongolsk Selskabs medlemmer og andre private har støttet nødhjælpen i Mongoliet.
 
Dzud
I 20 aimags og 192 soums er i alt 114.300 nomadehushold og 18,4 millioner husdyr (60,1% af alle husdyr) berørt af dzud'en. Ifølge data fra den Statslige Nødhjælpskommission (State Emergency Commission) er mere end 1,5 millioner husdyr døde (per 15. marts 2001). Familien på billedet har mistet alle sine husdyr. Familien bor i Arkhangai aimag, Battsingel soum.
  
Spørg endelig
Ønsker du at vil vide mere, er du velkommen til at kontakte de danske projektledere, der står nævnt ved beskrivelsen af de enkelte projekter.