Provinser og byer

Mongoliet er administrativt opdelt i 18 aimags eller provinser. Hertil kommer 3 selvstyrende byer: Darkhan, Erdenet og hovedstaden Ulaanbaatar. Hver provins er igen opdelt i kommuner (sum på mongolsk; somon på russisk). Der er i alt 298 sums.

Den administrative opdeling
Denne administrative opdeling er foregået over en lang årrække, hvor der er sket adskillige ændringer. I de første år efter, at Den Mongolske Folkerepublik blev proklameret, var landet opdelt i 5 aimags (Bogdkhan Uul, Hanhenti Uul, Tsetserleg-Mandal Uul, Hantaishiir Uul og Chandman' Uul.

Disse aimags var igen opdelt i 72 hoshuun, som var underopdelt i 512 sum, der yderligere var opdelt i i alt 7.900 horin.
 
Denne mange-strengede struktur blev ændret i 1931, hvor enheden hoshun forsvandt for igen at indgå som dele af 13 større enheder, aimags. Disse nye administrative områder var: Arhangai, Dornogov', Zavhan, Övörhangai, Ömnögov', Töv, Uvs, Hovd, Hövsgöl, Hentii, Dornod, Altai og Taralan.
 
Processen fortsatte, og i 1940 blev der dannet yderligere 5 aimags (Dundgov', Bayan-hongor, Sühbaatar, Bulgan og Bayan Ölgii). Hermed var Mongoliets administrative enheder kommet op på de nuværende 18 aimags.
 
Mest besøgt af turister
De provinser, som er mest besøgt af turister, ligger i den midterste, centrale del af Mongoliet. Fra disse områder foreligger der mange informationer. Til gengæld kan det være vanskeligt at få præcise, opdaterede oplysninger om Mongoliets yderområder.

Sjældnere besøgte områder
Hvis du har besøgt disse mere perifere - og dermed sjældnere besøgte - områder, er læserbreve med personlige oplevelser og iagttagelser meget velkomne; også selv om vi tidligere har omtalt lokaliteten i vores medlemsblad.

Sådanne informationer kan ikke alene hjælpe os alle til at lære landet bedre at kende. De kan også hjælpe kommende rejsende til at planlægge deres rejse bedre.
 
Du kan via mail sende læserbreve til os her  
  
Note: Ö udtales ikke som Ø, men som langt O. 

Provinser og selvstyrende byer

Provinserne:
 
Arkhangai Aimag – omtalt i Ger nr. 33
Bayan-Hongor Aimag – omtalt i Ger nr. 38
Bayan Ölgii Aimag – omtalt i Ger nr. 25 og i Ger nr. 31
Bulgan Aimag – omtalt i Ger nr. 34
Dornod Aimag – omtalt i Ger nr. 9
Dornogov' Aimag – omtalt i Ger nr. 12
Dundgov' Aimag – omtalt i Ger nr. 36
Gov'altai Aimag – omtalt i Ger nr. 20
Hentii Aimag – omtalt i Ger nr. 32
Hovd Aimag – omtalt i Ger nr. 7
Hövsgöl Aimag – omtalt i Ger nr. 7
Ömnögov' Aimag – omtalt i Ger nr. 39
Övörhangai Aimag – omtalt i Ger nr. 37
Selenge Aimag – omtalt i Ger nr. 35
Sühbaatar Aimag – omtalt i Ger nr. 17
Töv Aimag – omtalt i Ger nr. 4
Uvs Aimag – omtalt i Ger nr. 6
Zavhan Aimag – omtalt i Ger nr. 29
 
(Frit efter artikler af Sangerup og Bent Gynther)